บาคาร่า เทศบาลภูเก็ตเร่งผู้รับเหมา สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมให้เสร็จก่อนหน้าฝน หลังพบคืบหน้าเพียง 24%

บาคาร่า เทศบาลภูเก็ตเร่งผู้รับเหมา สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมให้เสร็จก่อนหน้าฝน หลังพบคืบหน้าเพียง 24%

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิด บาคาร่า เผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลนครภูเก็ต ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม ว่า

ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจในตัวเมือง รวมไปถึงอาคารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าซิโนโปตุกีสในย่านเมืองเก่าทุกๆครั้ง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเฉพาะในจุดที่เป็นย่านเมืองเก่าแต่ละครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจคิดเป็นตัวเงินไม่ต่ำกว่าครั้งละ 120 ล้านบาท

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต เป็นงบประมาณ 517 ล้านบาท ดำเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองภูเก็ต

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สาเหตุหลักๆ เกิดจากน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์ ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอก มีมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ ของเทศบาลได้ ประกอบกับสภาพคู คลอง ที่มีขนาดแคบ และตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ท่อระบายน้ำเดิม ได้มีการก่อสร้าง มานาน มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียง 1 – 2ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองบางใหญ่ และ คลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง

น.ส.สมใจ เผยต่อว่า การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่ น้ำทะเลหนุนสูง จำนวน 13 โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระบายน้ำลงคลองท่าแครง,การก่อสร้างรางระบายน้ำคลองลัด จากคลองบางใหญ่ไปคลองแสนสุข,ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุรินทร์ ถนนพังงาลงสู่คลองแสนสุข ,ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานถนนอำเภอถึงสะพานถนนอนุภาษภูเก็ตการ,ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานร่วมถึงสะพานรัษฎา,ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองแสนสุข,ดาดท้องคลองสะพานพระอร่าม – คอนโดศุภพาลัย

ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่ง คลองร่วมน้ำใจฝั่งซ้าย บริเวณสะพานปลารัษฎา,ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองท่าแครง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ – ถนนเจ้าฟ้า,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองบางใหญ่,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองแสนสุข และก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองร่วมน้ำใจ

โดยระยะเวลาก่อสร้าง 970 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 พ.ค.2562 ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 26 และได้กำชับให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เร่งกรัดไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้าฝน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทม. เร่งช่วยเหลือโลมาริซโซส์ สายพันธุ์หายาก หลังพบเกยตื้นหาดไร่เลย์

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้(19 ก.พ.62) เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ศวทม.) และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพฯ อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตช่วยกันลำเลียงโลมาริซโซส์ เพศผู้ ที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายมาจากจ.กระบี่ ด้วยรถพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเคลื่อนที่ ลงจากรถเพื่อนำไปไว้ในบ่ออนุบาลของศูนย์ฯที่เตรียมไว้ ก่อนให้สัตวแพทย์ทำการรักษาตามอาการ

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นโลมาริสโซส์ วัยเด็ก ความยาวประมาณ 250เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สภาพผอมและอ่อนแรง ไม่สามารถทรงตัว หรือว่ายน้ำได้ นอกจากนี้พบบาดแผลบริเวณโหนกหัวด้านซ้าย ซึ่งเกิดจากการเกยตื้นจำนวนหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยพยุงตัว ให้ยา และสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ โลมาริซโซส์ ตัวดังกล่าว เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่ ว่าพบโลมาเกยตื้นบริเวณฝั่งตะวันออกของหาดไรเลย์จังหวัดกระบี่ เวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จึงให้ทำการขนย้ายโลมามายังบ่อเพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และประคองตัวโลมาพร้อมสังเกตอาการเบื้องต้นไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากฯจะเดินทางไปรับตัวกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ศวทม.)จ.ภูเก็ตในช่วงเช้าวันนี้ บาคาร่า